Strict Standards: Redefining already defined constructor for class Object in /home/after/framework/cake/libs/object.php on line 69

Strict Standards: Non-static method Configure::getInstance() should not be called statically in /home/after/framework/cake/bootstrap.php on line 43

Strict Standards: Non-static method Configure::write() should not be called statically in /home/after/framework/cake/bootstrap.php on line 82

Strict Standards: Non-static method Configure::getInstance() should not be called statically in /home/after/framework/cake/libs/configure.php on line 108
Botoşani aniversează Ziua Culturii Naţionale - afterPARTY!
Sam, 04 Ian 2014

Botoşani aniversează Ziua Culturii Naţionale

Autor: FashionDanceBt


mihai-eminescu-festival poezie elevi si tineri - arlechin botosani - evenimente botosaniZiua Culturii Naţionale va fi celebrată, Miercuri, 15 Ianuarie 2014, printr-o serie de evenimente organizate în Botoşani de către Asociaţia Judeţeană a Profesorilor de Limba şi Literatura Română, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani, Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”. Principalii parteneri sunt Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani, Asociaţia Culturală ARLECHIN Botoşani, Centrul de Limbi Străine şi Multilingvism Botoşani, Primăria Botoşani, Casa Corpului Didactic Botosani, Consiliul Judetean Botoşani, Inspectoratul Scolar Judetean Botoşani, instituţii culturale, instituţii de învăţământ, alte centre culturale partenere din judeţul Botoşani.
În dimineaţa zilei de miercuri, 15 Ianuarie 2014, ora 9.00, la sediul Centrului de Limbi Străine şi Multilingvism Botoşani va fi lansat proiectul cultural „ Eminescu în lume…”; acesta are ca principal scop creare unei platforme culturale, care să promoveze activităţile, evenimentele şi programele realizate la nivel judeţean, naţional şi internaţional, asigurând astfel o mai bună vizibilitate a marelui poet Mihai Eminescu şi a operei lui.

În aceaşi zi, la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani, în Sala Multimedia, de la ora 13.00, se va celebra Ziua Culturii Naţionale prin:
- Vernisajul şi expoziţia de pictură „Pe urmele lui Eminescu …”, coordonatori Mirela Soprovici şi Ciprian Cazacu Hoffman, profesori la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani
- Prezentarea şi lansarea Festivalului Naţional de Poezie şi Proză „Mihai Eminescu”, ediţia a III a - Poesis Litera, unde sunt invitate să participe personalităţi ale vieţii culturale şi artistice, iubitori de teatru, muzică, fotografie, pictură, istorie, literatură şi poezie: Badale Daniel, Manolache Ciprian, Cristina Chiriac, Muraru Crina, Damea Diana, Axinciuc Cristina, Epurianu Daniela, Săvescu Tamara, Hăilă Irina, Timingeriu Mihaela, Zamfirescu Violeta, Ringhilescu Mariana, Ticalo Mihaela, Artim Mihaela, Căruntu Gabriela, Stefănescu Mirela, Maria Oniciuc, Cristina Bălăucă, Ludvic Schibinschi, Mirela Soprovici, Ciprian Cazacu Hoffman, Marius Petrescu, Cornelus Drescanu.
- Prezentarea şi lansarea Revistei de Didactică Poesis Litera, coordonatori profesor Muraru Crina si profesor Damean Diana, membri fondatori ai Asociaţiei Judeţene a Profesorilor de Limba şi Literatura Română – Botoşani.
- Programul include vizitarea Casei Memoriale de la Ipoteşti, unde se va va realiza şi un workshop de fotografie, de către membrii Clubului Fotografilor de la Asociaţia Culturală ARLECHIN Botoşani, coordonatori Remus Maftei şi Ciprian Cazacu Hoffman.
În seria de evenimente dedicate Zilei Culturii Naţionale, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani găzduieşte miercuri, de la ora 15.00, în sala multimedia de la Casa Tineretului Botoşani, iar de la ora 17, în zona de festivităţi de la Botoşani Shopping Center, manifestarea "Eminescu în viziunea tinerilor..." - un program de muzică şi poezie dedicat omagierii marelui poet naţional la împlinirea a 164 de ani de la naşterea acestuia, realizat de membrii cercurilor de literatură şi teatru de la Asociaţia Culturală ARLECHIN Botoşani.
“Camera Deputaţilor a adoptat, pe 16 noiembrie 2010, un proiect de lege prin care ziua de naştere a lui Mihai Eminescu a devenit zi a Culturii Naţionale. Proiectul a fost iniţiat de 50 de deputaţi şi senatori, iniţiatorii susţinând că există precedente pentru această sărbătoare şi în alte ţări europene. Astfel, în Spania, ziua culturii a fost fixată în ziua morţii lui Miguel de Cervantes, iar în Portugalia ziua de naştere a lui Luis de Camoes, autorităţile din Republica Moldova au hotărât ca ziua de naştere a lui Mihai Eminescu să devină Ziua Culturii Naţionale, aceasta este o zi în care îl celebrăm pe marele poet Mihai Eminescu, şi de reflecţie asupra culturii române, cât şi a proiectelor culturale de interes naţional, în toate ţările menţionate au loc serbări publice, lecturi din opera scriitorilor nominalizaţi, dezbateri publice, târguri de carte etc", au declarat organizatorii acestui proiect de anvergură naţională.
Parteneri media: Ziare Botosani - www.ziarebotosani.ro , Dorohoi News - www.dorohoinews.ro
Eveniment recomandat şi sustinut de Asociatia Judeteana a Organizatorilor de Evenimente – www.evenimentebotosani.ro şi Centrul de Impresariat şi Organizare Evenimente – www.impresarieri.ro
Mihai-Eminescu-Festivalul-National-de-Poezie-si-Proza

 
inapoiTonik Obiektiv feat. Dj B
inainte Festivalul Internaţional
 

Comenteaza la: Botoşani aniversează Ziua Culturii Naţionale

      2 comentarii
 • Asteptam opinia ta referitoare la acest articol.
  "Botoşani aniversează Ziua Culturii Naţionale"
 • FashionDanceBt
  FashionDanceBt | Casa Tineretului Botosani
  Mihai Eminescu poetry festival students and young - Harlequin botosani - botosaniZiua National Culture events will be celebrated , Wednesday, January 15, 2014 , through a series of events organized by Botosani County Association of Teachers of Language and Literature Romanian National College "Mihai Eminescu" Botosani Ipoteşti Memorial - National Center for Research "Mihai Eminescu" . The main partners are the County Youth Foundation Botosani, Botosani Harlequin Cultural Association , Centre for Languages ​​and Multilingualism Botosani, Botosani City Hall , Teachers Botosani, Botosani County Council , Botosani County School Inspectorate , cultural institutions , educational institutions and other cultural centers partner Botosani County . On the morning of Wednesday, January 15, 2014 , 9:00 am , at the Centre for Languages ​​and Multilingualism will be released Botosani cultural project "dolphins in the world ..." , it is mainly aimed at creating a cultural platform that promotes activities , events programs conducted at county , national and international , thereby better visibility of the great poet Mihai Eminescu 's work . On the same day , at the " Mihai Eminescu" Botosani, Multimedia Hall , at 13.00 , will celebrate National Culture Day by: - Opening and painting exhibition " In the Footsteps of Eminescu ... " Mirela Soprovici coordinators and Ciprian Cazacu Hoffman , professor at the National College "Mihai Eminescu" Botosani - Presentation and launch of the National Festival of Poetry and Prose "Mihai Eminescu" , Edition III - Poesis letter , where I am invited to participate in cultural and artistic personalities , lovers of theater, music, photography, painting , history , literature and poetry : Badale Daniel , Manolache Cyprian, Cristina Chiriac , Muraru Crina , Dame Diana , Axinciuc Cristina , Daniela Epurianu , Săvescu Tamara , Haile Irina Mihaela Timingeriu Zamfirescu Violeta , Ringhilescu Mariana bastards Mihaela Mihaela Artim , Căruntu Gabriela , Mirela Stefanescu , Maria Oniciuc Cristina Balauca , LUDV Schibinschi , Mirela Soprovici , Ciprian Cazacu Hoffman, Marius Petrescu , Cornelus Drescanu . - Presentation and Review of Teaching launch Poesis letter coordinators Muraru Crina professor and professor Damean Diana founding members County Association of Teachers of Language and Literature Romanian - Botosani. - The program includes visits to the Memorial House Ipoteşti , where it will be conducted and a photography workshop by members of the Cultural Association Club photo Harlequin Botosani coordinators Maftei Remus Cazacu Ciprian Hoffman . In the series of events for National Culture Day , Botosani County Youth Foundation hosts Wednesday at 15:00 in the multimedia room of Casa Youth Botosani and 17 o'clock in the festivities from Botosani Shopping Center , the event " Eminescu the vision of young ... " - a program of music and poetry dedicated to the fulfillment of the great national poet omagierii 164 years since its birth, conducted by members of literature and theater circles from Botosani Harlequin Cultural Association . " The Chamber of Deputies on November 16, 2010 , a bill that the birthday of Mihai Eminescu became the National Culture Day . The project was initiated by 50 deputies and senators, promoters claiming that there are precedents for this celebration and other European countries. Thus, in Spain, the culture was fixed on the day of death of Miguel de Cervantes , and in Portugal the birthday of his Luis de Camoes , the Moldovan authorities have decided that the birthday of Mihai Eminescu become National Culture Day this is a day when we celebrate the great poet Mihai Eminescu , Romanian and reflection on culture and cultural projects of national interest in all the countries mentioned have held public celebrations , readings from the works of writers nominated , public debates, fairs book , etc. , "said organizers of this national scale project . Media Partners : Newspapers Botosani - www.ziarebotosani.ro , Dorohoi News - www.dorohoinews.ro Event recommended and supported by the County Association of Event Organisers - www.evenimentebotosani.ro and Entrepreneurship and Event Center - www.impresarieri.ro
  Nr. 1
  Dum, 05 Ian 2014 ; orele 21:45
   
 • FashionDanceBt
  FashionDanceBt | Casa Tineretului Botosani
  mihai-eminescu-festival poezie elevi si tineri - arlechin botosani - evenimente botosaniZiua Culturii Naţionale va fi celebrată, Miercuri, 15 Ianuarie 2014, printr-o serie de evenimente organizate în Botoşani de către Asociaţia Judeţeană a Profesorilor de Limba şi Literatura Română, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani, Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”. Principalii parteneri sunt Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani, Asociaţia Culturală ARLECHIN Botoşani, Centrul de Limbi Străine şi Multilingvism Botoşani, Primăria Botoşani, Casa Corpului Didactic Botosani, Consiliul Judetean Botoşani, Inspectoratul Scolar Judetean Botoşani, instituţii culturale, instituţii de învăţământ, alte centre culturale partenere din judeţul Botoşani. În dimineaţa zilei de miercuri, 15 Ianuarie 2014, ora 9.00, la sediul Centrului de Limbi Străine şi Multilingvism Botoşani va fi lansat proiectul cultural „ Eminescu în lume…”; acesta are ca principal scop creare unei platforme culturale, care să promoveze activităţile, evenimentele şi programele realizate la nivel judeţean, naţional şi internaţional, asigurând astfel o mai bună vizibilitate a marelui poet Mihai Eminescu şi a operei lui. În aceaşi zi, la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani, în Sala Multimedia, de la ora 13.00, se va celebra Ziua Culturii Naţionale prin: - Vernisajul şi expoziţia de pictură „Pe urmele lui Eminescu …”, coordonatori Mirela Soprovici şi Ciprian Cazacu Hoffman, profesori la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani - Prezentarea şi lansarea Festivalului Naţional de Poezie şi Proză „Mihai Eminescu”, ediţia a III a - Poesis Litera, unde sunt invitate să participe personalităţi ale vieţii culturale şi artistice, iubitori de teatru, muzică, fotografie, pictură, istorie, literatură şi poezie: Badale Daniel, Manolache Ciprian, Cristina Chiriac, Muraru Crina, Damea Diana, Axinciuc Cristina, Epurianu Daniela, Săvescu Tamara, Hăilă Irina, Timingeriu Mihaela, Zamfirescu Violeta, Ringhilescu Mariana, Ticalo Mihaela, Artim Mihaela, Căruntu Gabriela, Stefănescu Mirela, Maria Oniciuc, Cristina Bălăucă, Ludvic Schibinschi, Mirela Soprovici, Ciprian Cazacu Hoffman, Marius Petrescu, Cornelus Drescanu. - Prezentarea şi lansarea Revistei de Didactică Poesis Litera, coordonatori profesor Muraru Crina si profesor Damean Diana, membri fondatori ai Asociaţiei Judeţene a Profesorilor de Limba şi Literatura Română – Botoşani. - Programul include vizitarea Casei Memoriale de la Ipoteşti, unde se va va realiza şi un workshop de fotografie, de către membrii Clubului Fotografilor de la Asociaţia Culturală ARLECHIN Botoşani, coordonatori Remus Maftei şi Ciprian Cazacu Hoffman. În seria de evenimente dedicate Zilei Culturii Naţionale, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani găzduieşte miercuri, de la ora 15.00, în sala multimedia de la Casa Tineretului Botoşani, iar de la ora 17, în zona de festivităţi de la Botoşani Shopping Center, manifestarea "Eminescu în viziunea tinerilor..." - un program de muzică şi poezie dedicat omagierii marelui poet naţional la împlinirea a 164 de ani de la naşterea acestuia, realizat de membrii cercurilor de literatură şi teatru de la Asociaţia Culturală ARLECHIN Botoşani. “Camera Deputaţilor a adoptat, pe 16 noiembrie 2010, un proiect de lege prin care ziua de naştere a lui Mihai Eminescu a devenit zi a Culturii Naţionale. Proiectul a fost iniţiat de 50 de deputaţi şi senatori, iniţiatorii susţinând că există precedente pentru această sărbătoare şi în alte ţări europene. Astfel, în Spania, ziua culturii a fost fixată în ziua morţii lui Miguel de Cervantes, iar în Portugalia ziua de naştere a lui Luis de Camoes, autorităţile din Republica Moldova au hotărât ca ziua de naştere a lui Mihai Eminescu să devină Ziua Culturii Naţionale, aceasta este o zi în care îl celebrăm pe marele poet Mihai Eminescu, şi de reflecţie asupra culturii române, cât şi a proiectelor culturale de interes naţional, în toate ţările menţionate au loc serbări publice, lecturi din opera scriitorilor nominalizaţi, dezbateri publice, târguri de carte etc", au declarat organizatorii acestui proiect de anvergură naţională. Parteneri media: Ziare Botosani - www.ziarebotosani.ro , Dorohoi News - www.dorohoinews.ro Eveniment recomandat şi sustinut de Asociatia Judeteana a Organizatorilor de Evenimente – www.evenimentebotosani.ro şi Centrul de Impresariat şi Organizare Evenimente – www.impresarieri.ro Mihai-Eminescu-Fest
  Nr. 2
  Sam, 04 Ian 2014 ; orele 13:41